Meester in Talent

Mijn naam is Saskia Bultman-Beele. Legally Personal is wie ik ben en waar ik voor sta. Meester in de Rechten. En: Meester in Talent.

Ik geloof erin dat als ieder mens vanuit zijn of haar eigen levensverhaal gaat kijken naar de wereld om zich heen steeds meer mensen gaan zien wat er schuil gaat achter het zichtbare gedrag. Waardoor dit gedrag minder snel ontaardt in een onnodig conflict. Het is dan ook mijn missie om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van verder kijken dan je neus lang is. Daarvoor heb je vooraleerst heel dicht op jezelf naar binnen te kijken. De symptomen en patronen die zich aan de buitenkant openbaren, zijn daarvoor een belangrijke richtingaanwijzer.

Ik sta voor leren en elkaar inspireren. Elke dag opnieuw. Daarvoor haal ik structureel kennis, inzichten en ervaringen op en kijk ik elke dag naar dat wat zich voor mijn neus afspeelt. Door middel van voortdurende zelfreflectie deel ik mijn kennis, inzichten en ervaringen in afstemming met en in verbinding met de mensen met wie ik samenwerk en samenleef. Dit alles vanuit mijn werkveld als voormalig advocaat en als schrijver, coach & trainer communicatievaardigheden. Daarbij gaan mijn onderzoekende houding en intentie om te blijven leren in de ontmoeting hand in hand. Zodat ik mezelf ook blijf trainen in verder kijken dan mijn neus lang is.

In mijn rugzak zitten mijn werk- en levenservaring als voormalig advocaat, (team)coach, trainer, spreker en schrijver. Door mezelf voortdurend te ont-wikkelen blijf ik in beweging. Ik stap in daar waar een objectieve, verruimende blik wordt gevraagd en behoefte bestaat aan begeleiding van een persoonlijk of organisatorisch proces waarbij niet alleen de buitenwereld maar ook de binnenwereld wordt betrokken.

Ik leef en werk vanuit mijn eigen plek als oudste vaders- en moedersdochter én oudste zus. Daarnaast sta ik naast mijn man met wie ik samen drie dochters op de wereld heb gezet.

Drie bijzondere kleine grote meisjes die ik samen met hun vader en vanuit mijn eigen inbreng als moeder op weg naar volwassenheid mag begeleiden. Waarbij ik mij volledig bewust ben van het kleine meisje én de volwassen vrouw in mij. Zo weet ik dat mijn dochters alledrie iets anders nodig hebben en tegelijkertijd alledrie hetzelfde: onvoorwaardelijke liefde. Als ik dat voor ogen houd, kan ik mij verplaatsen in mijn oudste dochter die op jonge leeftijd kinderkanker heeft overleefd en de wereld aan haar voeten heeft liggen. Dan kan ik zien dat mijn middelste dochter van wie ik zwanger was toen haar grote zus ziek was soms overspoeld wordt door de wereld. Mijn levenshouding helpt mij ook om te accepteren dat mijn jongste dochter vanaf haar geboorte haar tijd neemt om de wereld in te stappen.

Door mijn levenservaringen op eigen waarde te schatten, heb ik vanuit mijn rationele, juridische achtergrond een nieuwe wereld ontdekt. Een wereld waarin ik elke dag een bijdrage wil leveren aan het verbinden van zakelijk & persoonlijk leiderschap.

Vanuit die beweging begeleid ik jou van harte om te gaan staan voor jouw eigen leiderschap. Jouw talenten. Voorbij het uiterlijk weten. Van buiten naar binnen. Van binnen naar buiten. In de oneindige beweging van een lemniscaat. Zodat jij helemaal de plek gaat innemen die als een verborgen schat op je ligt te wachten.

Het is mijn missie om werk te maken van jouw werk. Dat wat jij te doen hebt.

Work on your Job. Make your Job Work.